Cum se efectuează restituirea impozitului pe venit achitat/reţinut în plus persoanelor fizice?

702
Restituirea impozitului
[:ru]Tax refund illustration isolated on white background[:]

În ce mod se efectuează restituirea impozitului pe venit achitat/reţinut în plus persoanelor fizice?

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sânt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozit, care urmează să fie restituită conform legislaţiei fiscale.

Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se reglementează de art. 175, 176 din Codul fiscal şi Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 131-138 din 29 mai 2015) cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător este aprobată prin Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015.

Articolul 176 alin. (3) al Codului fiscal, prevede că dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, contribuabilului i se plăteşte o dobândă, calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat.

Prin urmare, restituirea sumelor achitate/reținute în plus la impozitului pe venit se efectuează în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal (care poate fi depusă începând cu 1 iunie în mod electronic sau începând cu 1 iulie pe suport de hârtie).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele