Apartamentele procurate pentru comercializare pot fi recunoscute ca active de capital?

243

Entitatea procură apartamente cu scopul realizării ulterioare. Apartamentele menționate pot fi recunoscute în scopuri fiscale ca active de capital?

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Codul fiscal, active de capital reprezintă:
a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
c) terenurile;
d) opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Totodată, conform p. 5 din Standardul Național de Contabilitate ”Stocuri„, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06. 08. 2013, stocuri reprezintă – active circulante care sînt:
1) destinate pentru a fi vîndute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
2) în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau
3) sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de producţie, pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri gospodăreşti.

Potrivit sub. 6) p. 6 din standardul menționat, mărfurile sunt – bunuri procurate de entitate în vederea revînzării sau produse transmise spre vînzare magazinelor proprii. În categoria mărfurilor, de asemenea, se includ clădirile, terenurile şi alte bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare.

Potrivit p. 7 din standard, în categoria stocurilor entităţii, de asemenea, se cuprind:
1) activele cu ciclul lung de producţie, destinate vînzării (de exemplu, complexe de locuinţe, produse vinicole aflate în proces de maturare);
2) bunurile de natura stocurilor care se află temporar la terţi, din diferite cauze sau în anumite scopuri (de exemplu, bunuri transmise în custodie, comision, pentru prelucrare).

Prin urmare, luînd în considerație normele enumerate, precum și în baza prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, apartamentele procurate cu scopul realizării ulterioare nu reprezintă active de capital. În contabilitate activul menționat se reflectă în componența stocurilor.

Venitul obținut în urma realizării apartamentelor se va impozita pe principii generale.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele