Care-i regimul TVA pentru camionul luat în locaţiune de la un nerezident?

422
regimul TVA pentru camionul luat în locaţiune

Un rezident al Republicii Moldova ia în locaţiune un camion de la un nerezident (rezident al Ucrainei). Care este regimul privind TVA pentru acest camion?

Potrivit prevederilor art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, import de servicii se consideră prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

Totodată, în baza prevederilor art. 111 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se consideră locul utilizării şi posedării serviciului – la darea în arendă a bunurilor mobile tangibile.

Prin urmare, în cazul dat este important a se aprecia locul utilizării şi posedării serviciului oferit de nerezident.

În cazul în care locul utilizării şi posedării serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu prevederile art. 111 din Codul fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă import de servicii și nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. în Republica Moldova.

Dacă locul utilizării şi posedării serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 din Codul fiscal, este teritoriul Republicii Moldova, acest serviciu conform art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii, și se impune cu T.V.A. pe principii generale.

Deci, impunerea cu T.V.A. în cazul dat depinde de locul unde va fi utilizat camionul luat în locaţiune de la nerezident.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele