Ce documente trebuiesc prezentate pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA?

820
Înregistrarea benevolă ca plătitor TVA

Ce documente trebuie prezentate de entitate Serviciului Fiscal de Stat pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal.

Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit la organul fiscal teritorial din aria de deservire.

Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la organul fiscal din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător.

La examinarea cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul organului fiscal poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant.

La înregistrarea subiectului impozabil, organul fiscal este obligat să-i elibereze certificatul de înregistrare, aprobat în modul stabilit, cu indicarea:
a) denumirii (numelui) şi adresei juridice ale subiectului impozabil;
b) datei înregistrării;
c) codului fiscal al subiectului impozabil.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele