Citeşte în Monitorul Oficial nr. 162-170 de astăzi, 26 mai 2017

595
Monitorul Oficial al Republicii Moldova

În ediția nr. 162-170 a Monitorului Oficial de astăzi sunt publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

281. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de la Paris (nr. 179-VIII, 15 mai 2017)

282. Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris (nr. 78, 4 mai 2017)

283. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 186-VIII, 20 mai 2017)

284. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 80, 5 mai 2017)

285. Decret privind conferirea de distincții de stat membrilor Formației „SunStroke Project” (nr. 182-VIII, 16 mai 2017)

286. Decret privind numirea doamnei Cristina BUGA în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora (nr. 183-VIII, 16 mai 2017)

287. Decret privind Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova (nr. 184-VIII, 16 mai 2017)

288. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului adițional dintre Republica Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 185-VIII, 16 mai 2017)

289. Decret privind numirea domnului Radu ȚURCANU în funcția de președinte al Judecătoriei Chișinău (nr. 187-VIII, 20 mai 2017)

290. Decret privind numirea domnului Ghenadie PAVLIUC în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (nr. 188-VIII, 20 mai 2017)

291. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 189-VIII, 20 mai 2017)

292. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Bălți (nr. 190-VIII, 20 mai 2017)

293. Decret privind numirea doamnei Zinaida TALPALARU în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 191-VIII, 20 mai 2017)

294. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 192-VIII, 20 mai 2017)

295. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 193-VIII, 20 mai 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

61. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor) (sesizarea nr. 155g/2016) (nr. 12, 28 martie 2017)

62. Decizie privind alegerea Preşedintelui Curţii Constituţionale (nr. Ag-7, 12 mai 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine întocmite la 31.12.2016 (nr. 16, 26 aprilie 2017)

PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

392. Hotărîre pentru aprobarea Programului naţional de transplant pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 258, 28 aprilie 2017)

393. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (nr. 296, 11 mai 2017)

394. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (nr. 312, 18 mai 2017)

395. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2019 privind implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel (nr. 313, 22 mai 2017)

396. Hotărîre privind constituirea Agenției Servicii Publice (nr. 314, 22 mai 2017)

397. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 315, 22 mai 2017)

398. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 316, 23 mai 2017)

399. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 317, 23 mai 2017)

400. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 318, 23 mai 2017)

401. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internaţional (nr. 319, 24 mai 2017)

402. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Aureliu CIOCOI (nr. 320, 24 mai 2017)

403. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017 (nr. 321, 24 mai 2017)

404. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele de trecere comune la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 322, 24 mai 2017)

405. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Înţelegerii administrative pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chișinău la 12 ianuarie 2017, și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 323, 24 mai 2017)

406. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului Biroului pentru coordonarea combaterii criminalităţii organizate şi altor infracţiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 324, 24 mai 2017)

407. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2017 (nr. 325, 24 mai 2017)

408. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2017 (nr. 326, 24 mai 2017)

409. Dispoziţie (nr. 50-d, 23 mai 2017)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

935. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 42 din 7 iulie 2004 (nr. 76, 16 mai 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

936. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 386, 15 mai 2017)

937. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 387, 15 mai 2017)

938. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 388, 15 mai 2017)

939. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 389, 15 mai 2017)

940. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 390, 15 mai 2017)

941. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 391, 15 mai 2017)

942. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 392, 15 mai 2017)

943. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 398, 18 mai 2017)

944. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 399, 18 mai 2017)

945. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 400, 18 mai 2017)

946. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 401, 18 mai 2017)

947. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 402, 18 mai 2017)

948. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 403, 18 mai 2017)

949. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 404, 18 mai 2017)

950. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 405, 18 mai 2017)

951. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 406, 18 mai 2017)

952. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 407, 18 mai 2017)

953. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 408, 18 mai 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

954. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 333, 3 mai 2017)

955. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 334, 3 mai 2017)

956. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 335, 3 mai 2017)

957. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 336, 3 mai 2017)

958. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 337, 3 mai 2017)

959. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 338, 3 mai 2017)

960. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 339, 3 mai 2017)

961. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 340, 3 mai 2017)

962. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 341, 3 mai 2017)

963. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 342, 3 mai 2017)

964. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 343, 3 mai 2017)

965. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 344, 3 mai 2017)

966. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 345, 3 mai 2017)

967. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 354, 5 mai 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

968. Hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „Apă–Canal” Ungheni (nr. 202/2017, 19 mai 2017)

969. Hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 203/2017, 19 mai 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

970. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi funcţionarea pieţei financiare nebancare pentru anul 2016 (nr. 22/1, 19 mai 2017)

971. Hotărâre cu privire la prescrierea Companiei de Asigurări „GARANȚIE” S.A. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 22/2, 19 mai 2017)

972. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 22/3, 19 mai 2017)

973. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 22/4, 19 mai 2017)

974. Hotărâre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „ZGĂRDEȘTI” (nr. 22/7, 19 mai 2017)

975. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.40/4 din 05.08.2016 (nr. 22/8, 19 mai 2017)

976. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/4 din 25.03.2016 (nr. 22/11, 19 mai 2017)

977. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HILIUŢI-RÎŞCANI” (nr. 22/9-O, 19 mai 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

978. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2016 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (nr. 801, 28 martie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

979. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori la capitolul respectării art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului (nr. 7/44, 27 aprilie 2017)

980. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 7/48, 27 aprilie 2017)

981. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 7/49, 27 aprilie 2017)

982. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a licenței de emisie eliberată Firmei „Canal-X” S.R.L. pentru postul de televiziune „Canal-X” (nr. 7/50, 27 aprilie 2017)

983. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea unor proiecte de legi (nr. 8/52, 27 aprilie 2017)

984. Decizie cu privire la examinarea petiției din partea unui grup de beneficiari ai Internatului Psihoneurologic din Bălți f/nr. din 02.03.2017 (nr. 9/60, 12 mai 2017)

985. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 5/26 din 7 martie 2017 (nr. 9/62, 12 mai 2017)

986. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie (nr. 9/63, 12 mai 2017)

987. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 9/64, 12 mai 2017)

988. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie (nr. 9/66, 12 mai 2017)

989. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 9/67, 12 mai 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

990. Decizie (nr. ASS-12, 27 aprilie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

991. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia (nr. 108, 19 mai 2017)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Sinteza economico-financiară a Monitorului Oficial de astăzi o puteţi găsi pe portalul nostru aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele