Contestăm decizia organului fiscal?

273
Contestaţie la organul fiscal

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la întreprindere, organul fiscal a constatat diminuarea impozitului pe venit pentru perioada anului 2015 și întocmirea incorectă a declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Întreprinderea nu este de acord cu decizia organului fiscal și intenționează să o conteste. Ce prevede legislația în vigoare la acest capitol?

Potrivit prevederilor stipulate la art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei.
Totodată, potrivit art. 85 alin. (1) din Codul fiscal, declaraţia, darea de seamă sau alte documente care, potrivit prevederilor Titlului II din Codul fiscal, urmează a fi prezentate organului fiscal trebuie să fie perfectate şi semnate în conformitate cu regulile şi formele stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat.

De asemenea, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

Prin urmare, în situația examinată întreprinderea era obligată să prezinte darea de seamă forma VEN12 completată în modul stabilit și să determine corect suma impozitului pe venit.
Dacă contribuabilul consideră că nu a înlcăcat prevederile legislației fiscale, iar decizia organului fiscal fiind neîntemeiată, acesta poate să beneficieze de dreptul stabilit de art. 8 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal și să conteste decizia organului fiscal, însă trebuie să țină cont de prevederile art. 267 alin. (3) din Codul fiscal, potrivit cărora în caz de contestare, obligaţia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de organul fiscal se atribuie persoanei care contestează.

În conformitate cu prevederile art. 268 alin. (1) și 269 alin. (1) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei organului fiscal poate fi depusă în decursul a 30 de zile de la data primirii deciziei. Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal se depune la organul fiscal emitent a deciziei.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele