Controalele fiscale camerale doar în baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal

454
Controale fiscale

În conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alineatelor (2) şi (3), în cazul în care depistarea încălcării fiscale este posibilă în cadrul controlului fiscal cameral, nefiind necesar controlul la faţa locului, funcţionarii fiscali sau persoanele cu funcţie de răspundere ale altor organe cu atribuţii de administrare fiscală întocmesc decizia de iniţiere a controlului şi actul de control fiscal, cu respectarea prevederilor art.216 alin.(6) şi (8) din Codul fiscal.

Menţionăm că prevederile respective ale art. 215 alin. (4) au intrat în vigoare din 01.01.2018, fiind introduse prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017.

Până la 01.01.2018 funcţionarii fiscali erau în drept să efectueze controale fiscale camerale fără emiterea unei decizii de iniţiere a controlului fiscal, respectiv fără informarea contribuabilului despre acest fapt.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele