Impozitul pe bunurile imobiliare

BIJ15 – Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

BIPF-1 – Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)