Taxa pentru serviciile de telefonie mobilă

TTM – Darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă