A fost aprobat proiectul noii legi a contabilitaţii

170
Noua lege a contabilitatii

Ieri, 8 iunie, cabinetul de miniştri a aprobat proiectul noii Legi a contabilităţii.

Noul documentul, redă directiva comunitară în domeniu contabilităţii şi perfecţionează cadrul legal de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare corporative.

Obiectul de reglementare al noii legi constă în stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismului de reglementare al contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Domeniul de aplicare al legii se aplică următoarelor categorii de persoane, înregistrate în Republica Moldova:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) autorități/instituții cu excepția celor bugetare;
c) reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente;
d) organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente;
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;
f) persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă, activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați) și birourilor înfiinţate de acestea.

Pentru că instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile variază ca mărime, în proiect este propusă o clasificare a entităţilor în funcţie de trei criterii: totalul activelor, veniturile din vânzări şi numărul mediu de salariaţi în perioada de gestiune, transmite IPN.

Astfel, entităţi micro vor fi considerate cele care dispun de active în sumă de până la 5,5 mln lei, au înregistrat vânzări de până la 11,2 mln lei şi au un număr mediu de zece salariaţi. Pentru entităţile mici cifrele sunt următoarele: 63,5 mln lei pentru active, 127,2 mln lei pentru vânzări şi 50 de angajaţi. Iar entităţile mijlocii trebuie să dispună de active în sumă de 318 mln lei, să înregistreze venituri din vânzări în mărime de 636 mln lei şi să aibă 250 de angajaţi. Entitate mare va fi considerată aceea care, la data raportării, depăşeşte limitele a cel puţin două criterii stabilite pentru entităţile mijlocii.

În proiect sunt stabilite şi criteriile pentru grupurile de entităţi, alcătuite din entitate mamă şi entităţi fiice: grupuri mici, mijlocii şi mari. Un detaliu care merită să fie reţinut este că o entitate sau un grup de entităţi poate trece dintr-o categorie în alta dacă la data raportării depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două criterii dintre cele nominalizate pentru ultimele două perioade de gestiune.

În funcţie de mărime, entităţile vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi vor întocmi rapoarte privind situaţia financiară – prescurtate ( întreprinderile micro), simplificate şi complete. Ideea acceptată la nivel european şi transpusă în acest proiect de lege este ca povara administrativă impusă de ţinerea contabilităţii, de dezvăluirea informaţiilor privind situaţiile financiare ale entităţilor să fie proporţională cu mărimea acestora.

Proiectul Legii contabilităţii a fost elaborat cu suportul proiectului regional STAREP, implementat de centrul pentru Reforma raportării Financiare al Băncii Mondiale. Documentul are ca scop stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismul de implementare al contabilităţii şi raportării financiare. Prin Acordul de asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative.

Respectivul proiectul de lege urmează a fi aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Proiectul Legii contabilităţii poate fi examinat aici: PROIECT.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele