A fost publicată Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ 17)

650
Forma DAJ17

Astăzi, 26 ianuarie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-32 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 09 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17).

Prin Ordinul respectiv se aprobă formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17),
conform anexei nr.1, și Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.

Totodată, se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 25 mai 2015 cu privire la aprobarea formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc şi a Modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial, 2015, nr.131-138, art.885).

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.

Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 09 din 15.01.2018 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, deci astăzi, 26.01.2018.

Formularul respectiv va fi utilizat de către:

  • Notari;
  • Executori judecătorești;
  • Cabinetul avocatului;
  • Avocați-stagiari;
  • Administratori autorizați;
  • Mediatori;
  • Experți judiciari.

Noul formular are 2 anexe: Anexa 1D (Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale) şi Anexa 2D (Scutiri).

Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei este stabilită de prevederile capitolul 101 din Codul fiscal. Potrivit acestora, cota impozitului pe venit pentru persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei constituie 18% din obiectul impunerii.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17) se va prezinta nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele