În câteva zile începe scanarea carnetelor de muncă

941
Трудовые книжки прекращают свое существование

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426 din 26 mai 2018 cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007, Casa Naţională de Asigurări Sociale iniţiază procesul de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999.

Astfel, începând cu 1 iunie 2018, specialiștii caselor teritoriale de asigurări sociale vor scana informația din carnetele de muncă prezentate de către: angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii.

Potrivit datelor publicate de CNAS, peste 1500 de agenți economici trebuie să prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale carnetele de muncă ale unor angajați, în perioada 1 – 8 iunie 2018.

Carnetele de muncă se prezintă de către angajator la CTAS, în original, însoţite de lista angajaţilor cu indicarea codului IDNP sau CPAS.

În urma scanării, specialistul CTAS aplică la sfârşitul carnetului de muncă (pe partea interioară a copertei) ştampila cu menţiunea “Scanat, conform Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15 mai 2018”.

Persoanele fizice, neîncadrate în câmpul muncii, sunt în drept să prezinte individual la CTAS din raza domiciliului, carnetul de muncă aflat în posesie, în original, pentru scanare şi completarea informaţiei din conturile personale cu datele despre activitatea de muncă realizată până la 1 ianuarie 1999.

Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999, aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 67-A din 18.05.2018 poate fi accesat electronic de pe pagina oficială a CNAS – Regulament.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele