Lista activităților licențiate

1. Activitatea de audit

2. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile

4. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;

5. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive

6. Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate;

7. Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni

8. Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;

9. Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)

11. Activitatea de transport rutier

* Activitatea de transport rutier de colete

* Activitatea de transport rutier de mărfuri în trafic naţional

* Activitatea de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional

* Activitatea de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, inclusiv turistice

* Activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate

* Activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale

* Activitatea de transport rutier de persoane în regim de taxi

* Model declaratie

* Model lista vehiculelor

12. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări

*Nomenclatorul lucrărilor de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, care se practică în bază de licenţă

13. Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

* Nomenclatorul lucrărilor de construcţii de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările, care se practică în bază de licenţă

14. Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile

15. Activitatea topogeodezică şi/sau cartografică

16. Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată

17. Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj

19. Activitatea particulară de detectiv sau de pază

20. Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu

21. Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

22. Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

23. Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

24. Importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);

25. Activitatea farmaceutică

26. Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor medicale şi/sau a opticii;

27. Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;

28. Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

* Model declaraţie (Work travel).

29. Activitatea de turism

31. Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic

32. Activitatea de broker vamal

32*. Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier

32**. Activitatea de autogara