Modificări noi în Codul fiscal

375
Modificare Codul fiscal, penal, de procedura penala

Vineri, 20 iulie 2018 în Monitorul Oficial nr. 276 au fost publicate modificările şi completările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 118 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din 5 iulie 2018.

Şi ca debicei când sunt operate modificări în Codul fiscal se ignoră prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, potrivit cărora modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, prevederile Legii nr. 118 din 05.07.2018 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, deci la 20 iulie 2018.

Prin Legea respectivă se modifică art. 5 pct. 40) din Codul fiscal, care este desris în următoarea redacţie: „40) Echipamente de casă şi de control – maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, ce includ dispozitive electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil) cu funcţii de maşini de casă şi de control, destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmelor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.”

La fel sintagma „echipamentelor de casă şi de control” o substituie pe cea de „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” în art. 8 alin. (2) lit. c) şi în art. 133 din Codul fiscal.

Într-o nouă redacţie a fost expus şi art. 141 alin. (2) din Codul fiscal: „(2) Plățile salariale efectuate angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii nu generează obligații suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăți conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.”

De asemenea de activitatea parcurilor IT exte legată introducerea noţiunii plăți salariale – orice plată efectuată angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii. Precizarea respective a fost oerată la art. 367 Cap. I din titlul X al Codului fiscal.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele