Modificările Legii cu privire la PAOAM începând cu 2018

457
Modificările Legii

Stimaţi cititori ai portalului TAXEXPERT ţinem să vă informăm care sunt modificările Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 26.12.2002, intrate în vigoare la începutul anului 2018.

Prin Legea nr. 123 din 07.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (publicată în Monitorului Oficial nr. 252 din 19.07.2017, în vigoare din 01.01.2018) a fost modificată noţiunea “alte recompense” din Legea nr. 1593 din 26.12.2002. Astfel, altă recompensă este orice altă sumă decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Respectiv, din 01.01.2018 entităţile la efectuarea altor plăţi decât salariul în folosul angajatului său, precum şi altor persoane fizice vor calcula prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală doar dacă plăţile respective sunt pentru venituri altele decât cele prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.

De asemenea, a fost anulată şi anexa nr. 3 la Legea nr. 1593 din 26.12.2002, în care erau indicate tipurile de venituri din care nu se calculau PAOAM.

Totodată, a fost modificat art. 23 din Legea nr. 1593 din 26.12.2002, prin completarea acestuia cu două alineate noi:
(3) Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.
[Art.23 al.(3) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
(4) Persoanele fizice care, concomitent, fac parte din categoriile de persoane neangajate, asigurate de Guvern, indicate la art. 4 alin. (4) lit. i) și j) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, prevăzute la pct. 1 lit. a), b) și d) din anexa nr. 2 la prezenta lege, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, de asemenea nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.
[Art.23 al.(4) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]”

Astfel, persoanele neangajate cu dizabilităţi severe, accentuante sau medii şi pensionarii, specificate la lit. a), b) și d) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593 din 26.12.2002 nu au obligaţia de a achita PAOAM, atât în sumă fixă, cât şi în formă procentuală de la salarii sau alte recompense.

La fel, din 01.01.2018 a fost modificată periodicitatea declarării PAOAM, care urmează a fi prezentată prin intermediul formularului IPC18(aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4.10.2017), până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

De asemenea, s-a modificat şi periodicitatea achitării PAOAM de către entităţi, acestea vor fi achitate până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune şi nu odată cu plata salariilor cum era stabilit până la 01.01.2018.

La fel, potrivit noilor prevederi termenul de prescripţie extintivă pentru stingerea PAOAM, a penalităţilor aferente acestora şi pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate este de 3 ani.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele