Monitorul Oficial nr. 113-120 din 06.04.2018

Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 26, 1 martie 2018)

Prin legea respectivă se ratifică Convenţia dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (nr. 33, 16 martie 2018)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 65 din 12 aprilie 2006 (nr. 157, 26 martie 2018)

Prin respectivul ordin au fost operate modificări în ordinul IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 227 alin. (1) și art. 229 din titlul V al Codului fiscal.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1030 din 26 octombrie 2016 (nr. 158, 26 martie 2018)

Prin respectivul ordin au fost operate modificări în ordinul IFPS nr. 1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia.