Monitorul Oficial nr. 127 din 20.04.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești (nr. 235, 19 aprilie 2017)

Prin Hotărârea în cauză se aprobă Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești este elaborat în scopul executării prevederilor articolelor 175 și 176 din Codul fiscal și stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național.