Monitorul Oficial nr. 128-132 din 21.04.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor (nr. 234, 18 aprilie 2017)

Prin Hotărârea respectivă se modifică şi se completează Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art.1211).

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei (nr. 21, 7 aprilie 2017)

Prin ordinul dat se aprobă formularul citaţiei la examinarea contestaţiei de către Serviciul Fiscal de Stat, conform anexei nr.1.

Totodată, se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.125 din 1 martie 2011 privind aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei.

Soldul blanchetelor aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 125 din 1 martie 2011 se utilizează până la epuizarea stocului.