Monitorul Oficial nr. 134-143 din 28.04.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 238, 25 aprilie 2017)

Prin Hotărârea respectivă se modifică și se completează Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288). Conform noilor prevederi are loc comasarea facturilor și facturilor fiscale într-un singur formular de document primar cu regim special „factură fiscală”.

Se admite utilizarea de către entități a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

Hotărârea respectivă intră în vigoare la 6 luni din data publicării.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 (nr. 242, 26 aprilie 2017)

Începând cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 14,09 lei pe oră, sau 2380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Hotărârea Guvernului cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 (nr. 252, 26 aprilie 2017)

Ziua de 8 mai se consideră zi de odihnă, iar ziua de 20 mai – zi lucrătoare. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în ziua de 20 mai activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 261, 31 martie 2017)

Prin ordinul respectiv:
– Se aprobă lista medicamentelor cu preţul de producător aprobat pentru înregistrare, conform anexei nr. 1.
– Se aprobă lista medicamentelor generice cu preţuri reevaluate în urma aprobării preţurilor medicamentelor originale, conform anexei nr. 2.
– Se include în Catalogul naţional preţurile de producător aprobate pentru un an calendaristic.

Prezentul ordin se plasează pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.