Monitorul Oficial nr. 149-154 din 12.05.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere (nr. 257, 28 aprilie 2017)

În temeiul art. 3 lit. k) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014, Guvernul aprobă Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere.

Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere intră în vigoare după 2 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor capitolului II din titlul IV, care intră în vigoare la 1 septembrie 2018.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor tîrzii din primăvara anului 2016 (nr. 290, 5 mai 2017)

În scopul diminuării prejudiciilor cauzate producătorilor agricoli ca urmare a îngheţurilor târzii din primăvara anului 2016, Guvernul aprobă Regulamentul privind modul de acordare a suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor târzii din primăvara anului 2016.

Hotărârea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 291, 5 mai 2017)

Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 se completează cu 2 poziţii noi.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 63, 28 aprilie 2017)

Prin ordinul respectiv se operează modificări în Ordinul IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal şi în Ordinul SFS nr. 13 din 4 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012 cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal (nr. 66, 28 aprilie 2017)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget (nr. 73, 28 aprilie 2017)