Monitorul Oficial nr. 18-26 din 19.01.2018

Hotărârea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 (nr. 54, 17 ianuarie 2018)

Prin Hotărârea în cauză s-a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6150 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022 (nr. 1150, 20 decembrie 2017)

Se aprobă Strategia în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022. Strategia dată reprezintă o dezvoltare a prevederilor Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.747 din 3 octombrie 2011, și este în deplină concordanță cu Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014, Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 20 decembrie 2013, avînd ca obiectiv principal atingerea unui nivel înalt al siguranței alimentelor și al protecției consumatorilor, ținînd cont de diversitatea aprovizionării cu produse alimentare, accederea la piețe de desfacere externe și asigurarea unei colaborări strînse și armonioase între autoritățile publice centrale.

Hotărârea BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 355, 27 decembrie 2017)

Prin Hotărârea respectivă:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, conform anexei.
2. Se abrogă Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.701 din 17 septembrie 2009.
3. Rezervele obligatorii, aferente perioadei de urmărire a mijloacelor atrase 8 ianuarie 2018 – 7 februarie 2018, stabilite conform Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 85 din 15 aprilie 2004, se vor menține de către bănci:
1) în lei moldovenești – în conturile „Loro” la Banca Națională a Moldovei în medie pentru perioada 8 februarie 2018 – 15 martie 2018;
2) în valută străină – în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale a Moldovei în USD și în EUR deschise în băncile străine, până la data de 19 martie 2018.
4. Mijloacele atrase, reflectate în bilanțurile contabile ale băncii în perioada 8 – 15 februarie 2018, nu se vor include în baza de calcul pentru determinarea rezervelor obligatorii.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 16 februarie 2018, cu excepția punctelor 3 și 4, care intră în vigoare la data publicării.

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat conform punctului 1 din prezenta hotărâre, se aplică începând cu perioada de observare 16 februarie 2018 – 15 martie 2018.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna decembrie 2017 faţă de decembrie 2016:

Ianuarie – 101,2%
Februarie – 102,4%
Martie – 102,8%
Aprilie – 104,3%
Mai – 105,3%
Iunie – 104,8%
Iulie – 103,8%
August – 103,4%
Septembrie – 104,4%
Octombrie – 106,0%
Noiembrie – 106,8%
Decembrie – 107,3%.