Monitorul Oficial nr. 181-189 din 09.06.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr.83, 26 mai 2017)

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari, în Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor: B. Activități” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
70191 Proiectul „Îmbunătățirea și reabilitarea Nodului Hidrotehnic Costești – Stînca, etapa I”;
70196 Proiectul „Consolidarea guvernanței parlamentare în Republica Moldova”. ”

În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică” se introduc coduri noi în următoarea redacție:
143325 Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală;
193116 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor;
293116 Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor.

În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se introduc coduri noi și descrieri în următoarea redacție:
143325 Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
La acest element se reflectă amenzile contravenționale încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor Codului contravențional.”
193116 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor;
293116 Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor”.

Codul 143322 „Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat, încasate în bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se completează cu textul în următoarea redacție:
„La acest element se reflectă amenzile încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor Codului fiscal.”

Codul 142247 cu denumirea corespunzătoare se exclude.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 353, 18 noiembrie 2016)

Prin prezentul ordin se aprobă Instrucţiunile privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (nr. 131, 29 mai 2017)

Prin Ordinul în cauză se aprobă formularul Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate conform anexei nr.1 şi Solicitarea de eliberare a Certificatului menţionat conform anexei nr.2.

Solicitarea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se depune:
– la Direcţia generală administrare fiscală (DGAF) din raza de deservire a contribuabilului, cu excepţia contribuabililor
din raza de deservire DGAF Chişinău;
– la Direcţia generală administrare contribuabili mari, în cazul contribuabililor deserviţi de aceasta;
– la Direcţia control fiscal postoperaţional din cadrul DGAF Chişinău, în cazul contribuabililor din raza de deservire
DGAF Chişinău.

Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se aprobă de către şeful/şeful adjunct al
Direcţiei generale administrare fiscală din raza de deservire a contribuabilului, şeful/şeful adjunct al Direcţiei generale
administrare contribuabili mari, în funcţie de caz, în termen ce nu va depăşi 3 zile lucrătoare din data depunerii solicitării.

Totodată, se abrogă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 46 din 19 aprilie 2017.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere (nr. 134, 30 mai 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform anexei nr.1.

Totodată, se aprobă lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (atașate) de către persoana
fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă
a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform anexei nr.2.

Se aprobă lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art. 901 din Codul fiscal, conform anexei nr.3.

Se aprobă lista documentelor ce confirmă reținerea/ achitarea în plus a impozitului pe venit din unele surse de venituri, conform anexei nr.4.

De asemenea, se abrogă Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituireasumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.