Monitorul Oficial nr. 289-300 din 11.08.2017

Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 181, 21 iulie 2017)

Prin Legea în cauză se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmit la Chişinău la 10 iulie 2017.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat despre modificarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituțiile financiare și Trezoreria de Stat (nr. 527, 31 martie 2017)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (nr. 232, 27 iulie 2017)

Prin ordinul dat se aprobă Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, conform anexei.

Totodată, se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1223 din 26 august 2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică”.

Prevederile din prezentul Ordin se pun în aplicare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.