Monitorul Oficial nr. 316-321 din 25.08.2017

Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 155, 20 iulie 2017)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (nr. 167, 20 iulie 2017)

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional și Regulamentului cu privire la stagiul profesional efectuat de către notarul stagiar (nr. 622, 3 august 2017)

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia (nr. 631, 7 august 2017)

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului (nr. 634, 8 august 2017)

Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale (nr. 641, 11 august 2017)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la completarea pct. 7 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 260, 11 august 2017)