Monitorul Oficial nr. 399-410 din 17.11.2017

Legea comunicaţiilor electronice (nr. 241-XVI, 15 noiembrie 2007)

Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova, cadrul general al politicii şi strategiei de dezvoltare a domeniului, prin definirea atribuţiilor autorităţii centrale de specialitate, cadrul general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor autorităţii de reglementare, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor fizice şi juridice în procesul creării, gestionării şi utilizării reţelelor de comunicaţii electronice, în scopul asigurării utilizatorilor cu servicii de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile, la preţuri rezonabile, precum şi al asigurării accesului liber la servicii de comunicații electronice accesibile publicului.

Prezenta lege reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice civile a tuturor furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, indiferent de tipul lor de proprietate, şi stabileşte drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia capitolului IV, care va intra în vigoare după 6 luni de la data publicării prezentei legi, şi a prevederii de la art.20 alin.(3) lit.c), care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (nr. 135, 6 noiembrie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă:
1. Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17)”, conform anexei nr.1.
2. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul unic, conform anexei nr. 2.
3. Formularul-tip „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI 17)”, conform anexei nr. 3.
4. Modul de completare a Notei de informare privind salariul și alte plăți salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților, conform anexei nr. 4.
5. Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului”, conform anexei nr. 5.
6. Modul de completare a Informației privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, conform anexei nr.6.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova comunică datele privind indicii preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna octombrie 2017 faţă de decembrie 2016:
Ianuarie – 101,2%
Februarie – 102,4%
Martie – 102,8%
Aprilie – 104,3%
Mai – 105,3%
Iunie – 104,8%
Iulie – 103,8%
August – 103,4%
Septembrie – 104,4%
Octombrie – 106,0%.