Monitorul Oficial nr. 73-77 din 10.03.2017

Decretul Președintelui Republicii Moldova cu privire la constituirea Consiliului Economic pe lângă Președintele Republicii Moldova (nr. 66-VIII, 3 martie 2017)

Se constituie Consiliul Economic pe lângă Președintele Republicii Moldova.

Se aprobă Regulamentul Consiliului Economic pe lângă Președintele Republicii Moldova și Componența nominală a Consiliului Economic pe lângă Președintele Republicii Moldova.

Consiliul Economic este un organ consultativ creat pe lângă Președintele Republicii Moldova în scopul analizării situației economice, depistării problemelor-cheie și pregătirii unor propuneri pentru perfecționarea politicii economice și a instrumentelor de implementare a ei în vederea asigurării sustenabilității și modernizării economiei Republicii Moldova.

Activitatea Consiliului se bazează pe parteneriatul dintre Președintele Republicii Moldova, comunitatea de experți și de afaceri, organizațiile neguvernamentale, autoritățile administrației publice centrale și locale și este orientată spre depistarea problemelor dezvoltării economice, elaborarea unor soluții, stabilirea priorităților strategice și a căilor de realizare a acestora.

Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

Нotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 131, 7 martie 2017)

Prin Hotărârea respectivă au fost operate modificări în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”

Modificările intră în vigoare la data publicării.