Monitorul Oficial nr. 77-83 din 09.03.2018

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 313 din 22.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 47, 16 februarie 2018)

Se aprobă Regulamentul privind restituirea / compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, conform anexei la prezentul ordin.

Prevederile Art. II din Legea nr. 313 din 22.12.2017 se aplică doar taxelor pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, aferente perioadelor de gestiune ale anului 2017 (01.01.2017 – 29.12.2017 inclusiv).

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 (nr. 108, 28 februarie 2018)

Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, se modifică după cum urmează:
– la subpunctul 3.17 prima liniuță va avea următorul cuprins: „pentru mărfurile importate se indică valoarea facturată (indicată în invoce) sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, iar pentru serviciile importate se indică valoarea achitată a serviciilor importate”.

Prezentul ordin intră în vigoare şi se aplică la perfectarea declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale, începând cu luna februarie 2018.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 39, 1 martie 2018)

Prin Hotărârea respectivă:
– se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
– se mențin ratele de dobândă:
a) la creditele overnight la nivelul actual de 9.5 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
– se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul;
– se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.