Monitorul Oficial nr. 92-102 din 31.03.2017

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” (nr. 240, 28 decembrie 2016)

Prin ordinul respectiv s-a aprobat Regulamentul general de metrologie legală RGML 01:2016 “Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (nr. 50, 15 martie 2017)

Prin ordinul dat se aprobă:
1) formularul-tip Forma CCR17 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”, conform anexei nr.1;
2) formularul-tip Forma 1-DTA17 „Certificat de rezidență”, conform anexei nr.2;
3) formularul-tip Forma 2-DTA17 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova”, conform anexei nr.3;
4) formularul-tip Forma 3-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova”, conform anexei nr.4;
5) formularul-tip Forma 4-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova”, conform anexei nr.5;
6) formularul-tip Forma 5-DTA17 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”, conform anexei nr.6;
7)Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa și impozutul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, conform anexei nr.7.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (nr. 45/28, 6 martie 2017)

În scopul stabilirii mecanismului de restituire a plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat şi în conformitate cu art.175 alin.(3), art.176 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, se aprobă Regulamentul privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat conform anexei la prezentul ordin.

Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 – Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).

Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.

Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 173, 3 martie 2017)

Prin prezentul ordin:
1. Se aprobă lista medicamentelor cu preţul de producător aprobat pentru înregistrare, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă lista medicamentelor generice cu preţuri reevaluate în urma aprobării preţurilor medicamentelor originale, conform anexei nr. 2.
3. Se includ în Catalogul naţional preţurile de producător aprobate pentru un an calendaristic.

Prezentul ordin se plasează pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 396 din 6 mai 2015 (nr. 406, 20 martie 2017)

Prin ordinul dat se modifică Ordinul IFPS nr. 396 din 6 mai 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti.

Modificările operate au caracter redacțional reieșind din restructurarea Serviciului Fiscal de Stat.

Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 (nr. 411, 22 martie 2017)

Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 “Cu privire la stabilireamodului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 alin. (9) și art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal

Modificările operate au caracter redacțional reieșind din restructurarea Serviciului Fiscal de Stat.

Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 428, 27 martie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă Indicaţiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale conform anexei la prezentul ordin.

Totodată, se abrogă Ordinul IFPS nr. 129 din 24 februarie 2015 referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privindefectuarea vizitelor fiscale.

Prezentul ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 432, 27 martie 2017)

Prin ordinul respectiv se modifică Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 409 din 18 mai 2015.

Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.