Moratoriu asupra comercializării și exportului de resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase

564

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Proiectul de Lege pentru instituirea asupra activității de comercializare și export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată.

Conform proiectului, se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 2 luni, asupra activității de comercializare către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată precum și exportul acestora.

Până la expirarea termenului stabilit de 2 luni, Guvernul este în drept să decidă privitor la prelungirea moratoriului pentru o perioadă de cel mult 2 luni.

Proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului asupra activității de comercializare și export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată este elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în contextul realizării acțiunii stabilite în Planul de activitate al Guvernului privind demonopolizarea sectoarelor prioritare identificate ale economiei naționale.

La moment Legea privind deșeurile nr. 209/2016 nu condiționează obținerea licenței (pentru activităţile de colectare, păstrare, prelucrare, comercializare, precum şi de export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată) de desfășurarea unui concurs, ceea ce presupune că de fapt orice agent economic poate solicita și obține licența cu respectarea condițiilor de licențiere stabilite de Lege.

Totodată cadrul legal a mai păstrat totuși unele reglementări (spre exemplu Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora) care pot lăsa loc de interpretare tendențioasă în scopul restricționării dreptului agenților economici de a obține dreptul de a desfășura genul dat de activitate.

În același timp s-a constatat că deși genul dat de activitate poate implica mai multe riscuri și consecințe negative inclusiv pentru viața și sănătatea persoanelor, proprietatea privată inclusiv proprietatea statului statului, pentru integritatea bunurilor industriale și alte prejudicii ce pot fi admise în procesul de colectare, păstrare și comercializare a acestor tipuri de deșeuri, totuși Legea privind deșeurile nu stabilește careva cerințe prudențiale și de prevenție minime în acest sens.

Astfel, până la identificarea unor soluții la provocările menționate mai sus, precum și pentru oferirea posibilității Guvernului în identificarea minuțioasă și a altor provocări cu care se confruntă sectorul dat, în scopul de a nu admite între timp prejudicierea intereselor legitime ale statului și cetățenilor acestuia, proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului propune suspendarea temporară a genului de activitate comercializare și export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată, pe un termen de 2 luni din momentul intrării în vigoare a legii cu posibilitatea prelungirii acestuia de către Guvern pe o perioadă similară.

Dacă ți-a plăcut articolul încurajează-ne oferindu-i un like.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele