Noi prevederi pentru organizaţiile necomerciale

199
Lege nouă pentru pentru organizaţiile necomerciale

Ministerul Justiţiei a înaintat 2 Proiecte de modificare a cadrului legislativ aferent organizaţiilor necomerciale, obiectivele cărora sunt:
a) uniformizarea cadrului legal care reglementează activitatea sectorului necomercial;
b) eliminarea restricțiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui și participa în calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizațiilor necomerciale;
c) reglementarea clară a structurii organelor de autoadministrare a organizațiilor necomerciale şi a competențelor acestora;
d) reformarea mecanismului de înregistrare a organizațiilor necomerciale și simplificarea procedurii de înregistrare a acestora;
e) eliminarea restricțiilor teritoriale de activitate a organizațiilor necomerciale;
f) asigurarea unor garanții suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere.

Proiectul de lege urmează să reglementeze în mod unitar și în condiții de egalitate: constituirea, înregistrarea, reorganizarea și încetarea activității asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private (în continuare organizații necomerciale). În prezent aceste forme de asociere sunt reglementate prin legi separate, iar în cazul formei de organizare „Instituție privată”, cadrul legal special lipseşte.

Modificările aduse prin noul cadru normativ vizează trei dimensiuni principale: constituirea și înregistrarea organizațiilor necomerciale; organizarea activității și organele de autoadministrare; rigorile de transparență și procedura de atribuire a statutului de utilitate publică.

Constituirea și înregistrarea organizațiilor necomerciale. Proiectul de lege stabilește principiile de constituire și înregistrare a organizațiilor necomerciale în conformitate cu standardele internaționale şi europene privind libertatea de asociere. Proiectul elimină restricțiile teritoriale curente de activitate a asociațiilor obștești (locale, regionale, republicane, internaționale), precum și restricțiile ce se referă la anumite categorii de persoane (funcționarii publici, persoanele ocrotite, nerezidenții, persoanele juridice) care în prezent nu pot fi fondatori, membri sau conducători în organizații necomerciale. Noua lege asigură posibilitatea tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice private de a constitui benevol organizații necomerciale.

Proiectul de lege stabilește exhaustiv actele necesare pentru înregistrarea organizației necomerciale pentru asigurarea unei proceduri previzibile de înregistrare (art. 13). Este micșorat termenul de înregistrare al organizațiilor necomerciale, de la 30 la 15 zile (precum și se mărește termenul în care actele de constituire pot fi prezentate la organul înregistrării de stat, de la 30 de zile la trei luni.

De asemenea, a fost prevăzută şi obligația organului înregistrării de stat de a notifica solicitanții privind carențele care determină imposibilitatea înregistrării, fiind oferit un termen necesar de remediere al acestora. În această perioadă organul de înregistrare nu va emite refuzul de înregistrare, fapt care va reduce barierele birocratice în procesul de înregistrare.

Respectivele proiecte pot fi examinate în detaliu conform linkului: PROIECT-1; PROIECT-2.

Data limită pentru comentarii este 16.02.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele