Planificarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc

394
Controlul de stat în baza analizei criteriilor de risc

Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă spre consultare publică Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Prezenta Metodologie este elaborată în scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător pentru domeniile de protecție a consumatorilor și supraveghere a pieței produselor nealimentare în conformitate cu domeniile de competență prevăzute de Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1089 din 18 decembrie 2017.

În conformitate cu competențele Agenției și reieșind din realitățile actuale privind protecția consumatorilor și supravegherea pieței produselor nealimentare, pentru planificarea activităților de control asupra agentului economic au fost identificate următoarele criterii de risc, relevante activității Agenției:
1) genul de activitate;
2) perioada de activitate a agentului economic;
3) aria de activitate și amplasarea unității comerciale;
4) data efectuării ultimului control;
5) încălcările anterioare.

Criteriile specifice pe domenii utilizate de agenție sunt:
1) în domeniul siguranței produselor nealimentare:
– categoria de consumatori;
2) în domeniul siguranței ocupaționale:
– risc de accidentare;
3) în domeniul prestări servicii:
– practici comerciale înșelătoare și clauze abuzive.

Fiecare criteriu de risc se va repartiza pe grade/niveluri de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 gradul maxim de risc.

Ponderea pentru fiecare criteriu de risc are relevanţă diferită în funcţie de domeniul de control, care se determină reieşind din importanţa criteriului de risc.

În funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulei, sînt listaţi subiecţii controlului, în vîrful clasamentului fiind plasate persoanele care au obţinut punctajul maxim (1000 unităţi). Agenţii economici din vîrful clasamentului sînt asociaţi cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar.

În baza clasamentului, Agenția întocmeşte proiectul graficului controalelor trimestriale planificate, pe care îl expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul şi termenul stabilit de Guvern.

Clasamentul se utilizează de Agenţie pentru stabilirea frecvenţei de control recomandate pentru fiecare agent economic. Frecvenţa recomandată este utilizată pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în acelaşi timp mai mulţi agenți economici cad concomitent sub incidenţa temeiurilor şi condiţiilor stabilite la articolul 19 al Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Respectivul proiect poate fi examinat în detaliu conform linkului: PROIECT.

Data limită pentru comentarii este 15.03.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele