Poate entitatea să nu prezinte Raportul privind calcularea PAOAM?

324
Raportul privind calcularea PAOAM

În ce caz entitatea poate să nu prezintă Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală(Forma MED-08)?

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 şi 3 din anexa nr. 1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Serviciul Fiscal de Stat.

Totodată, conform Indicațiilor metodice aprobate prin Ordinul comun al IFPS și CNAM nr.104/38 din 18 martie 2008, în Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se declară suma salariilor și a altor sume decât salariu, plătite în trimestru de gestiune de angajator angajaților săi sau în folosul acestora, precum și alte drepturi și venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la anexa nr.3 la Lege (la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală), la care angajatorul calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Deci, în Raportul menţionat(Forma MED-08) entitățile declară suma salariilor și a recompenselor achitate efectiv în perioada de gestiune, precum și suma primelor calculate din sumele în cauză.

Prin urmare, în cazul în care pe parcursul trimestrului entitatea nu a avut obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, aceasta nu urmează să prezente Raportul sus-menționat(Forma MED-08).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele