Pot beneficia părinţii de scutire pe întreg anul pentru copilul născut în luna decembrie 2017?

382
Pot beneficia părinţii de scutire pentru copilul născut

Pot beneficia părinţii de scutire pe întreg anul pentru copilul născut în luna decembrie 2017?

Este o întrebare des întâlnită, când copilul se naşte pe parcursul anului (chiar şi în ultimele zile ale anului) şi părinţii se întreabă dacă pot beneficia legal de scutirea prevăzută în Codul fiscal pentru persoana întreţinută – nou-născutul şi dacă da atunci care ar fi modalitatea de a obţine scutirea.

În cele ce urmează ne vom referi la acest aspect pentru a aduce claritate.

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2340 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea constituie 10620 lei anual.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, în înţelesul Titlului II din Codul fiscal, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 10620 lei anual.

În baza prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexând documentele justificative corespunzătoare.

Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Respectiv, părinții în calitate de persoane fizice pot depune cerere, obținând scutire la locul de muncă doar pentru lunile ce urmează până la finele anului.

În cazul examinat însă nu mai sunt luni în an după luna decembrie. Deci, această cerere pentru anul 2017 nu-şi mai are rostul.

Totuşi, pentru a utiliza scutirea pentru persoana întreținută în cuantumul total de 2340 lei, părinții (fiecare părinte!) urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind impozitul pe venitul a persoanei fizice aferente perioadei fiscale 2017, până la 30.04.2018 în care să indice suma completă a scutirii pentru nou-născut.

Dacă întâmpinaţi dificultăţi la completarea Declaraţiilor privind impozitul pe venit, Tax Expert Vă oferă oportunitatea de a beneficia din plin de avantajele asistenţei profesioniste în domeniul fiscal din partea unui expert fiscal.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele