Privind acordarea scutirii pentru persoana întreţinută nou-născută

413
Scutiri pentru persoana întreţinută

Pentru perioada anului 2015 părinții au beneficiat de scutirea pentru întreg anul pentru copilul născut în octombrie 2015. Au procedat corect în situația dată reieșind că copilul s-a născut la finele anului respectiv nefiind întreținut tot anul?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2256 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10128 lei anual.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, în înţelesul Titlului II din Codul fiscal, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 10128 lei anual.

În baza prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.

Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Respectiv în situația examinată părinții în calitate de persoane fizice puteau depune cerere în luna octombrie 2015, obținând scutire doar pentru perioadele noiembrie și decembrie 2015 a cîte 188 lei lunar (2256 lei / 12 luni).

De asemenea, pentru a utiliza scutirea pentru persoana întreținută în cuantumul total de 2256 lei, părinții urmau să prezinte organului fiscal Declarația pe venitul persoanei fizice aferente perioadei fiscale 2015. În cazul în care persoanele au prezentat declarația pe venit și au solicitat scutirea în cuantumul total pentru anul 2015 aceștia au procedat corect chiar dacă copilul s-a născut în luna octombrie 2015.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele