Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

783
Impozitul pe venitul din activitatea operaţională

 

O întreprindere în anul 2016 a utilizat regimul de impozitare a impozitului pe venit cu cota de 3% din venitul operațional conform Capitolul 71 „Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii” din Codul fiscal. În 2016 întreprinderea nu a obţinut profit la sfârşitul anului de gestiune şi crede că e prea mare impozitul pe venit ce urmează să-l achite pentru anul 2016. Există careva scutiri privind plata impozitului pe venit în situaţia în care întreprinderea nu a obţinut profit la sfârşitul anului fiscal?

Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a intrat în vigoare la începutul anului 2012.

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepția gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.

Potrivit prevederilor art. 542 alin. (1) și 543 din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală declarată, iar cota impozitului pe venit constituie 3% din obiectul impunerii.

Este necesar de menționat că de la introducerea Capitolului 71 „Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii” în Codul fiscal și până în prezent nu au fost introduse norme care ar elibera contribuabilii din anumite motive să nu achite impozitul pe venit.

Prin urmare, în situaţia examinată întreprinderea chiar dacă nu a obținut profit la sfârşitul anului de gestiune, aceasta are obligaţia să achite impozit pe venit în mărime de 3% din venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada anului 2016.

În conformitate cu prevederile art. 544 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător, iar darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele