Privind utilizarea maşinii de casă şi de control în cazul încasării avansului

243
Grecia

În luna curentă o persoană fizică cetăţean a rezervat o foaie turistică pentru 2 persoane la odihnă la mare în Grecia pentru perioada lunii iulie 2017. Pentru rezervarea foii turistice respective, cetăţeanul a achitat companiei turistice SRL „X” un avans în numerar în mărime de 4000 lei, astfel beneficiind de o reducere de 40% comparativ cu eventualele preţuri din perioada lunii iulie. Pentru plata încasată compania nu a utilizat maşina de casă şi de control şi i-a eliberat cetăţeanului doar o chitanţă şi un contract. Care sunt prevederile legislaţiei în vigoare şi ce amendă riscă compania turistică?

În momentul încasării mijloacelor băneşti de la persoana fizică cetăţean, compania turistică urma să utilizeze maşina de casă şi de control şi să elibereze bonul de casă persoanei fizice.

Totodată, în cazul în care compania respectivă este înregistrată ca subiect al impunerii cu TVA, aceasta urmează să calculeze TVA de la suma mijloacelor băneşti încasate ca avans de la persoana fizică.

Este de menţionat faptul că potrivit prevederilor pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”), la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze MCC, eliberînd plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vînzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.) în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar.

Pentru desfăşurarea activităţii fără utilizarea maşinii de casă şi de control la încasarea mijloacelor băneşti în numerar de la persoana fizică cetăţean, companiei turistice SRL „X” îi poate fi aplicată amendă în mărime de 5000 lei.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele