Proiect de modificare a cadrului normativ în partea ce ține impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI

195
impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI

Ministerul Finanțelor remite spre examinare și coordonare proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (racordarea cadrului normativ în partea ce ține impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației).

Amendamentele propuse la actele normative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii au drept scop aducerea acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și asigurarea unui mecanism funcțional de aplicare a impozitului unic datorat de rezidenții acestor parcuri și actelor ce reglementează aplicarea impozitului unic.

Potrivit art. 15 al Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, una din facilitățile acordate de stat rezidenților acestor parcuri constă în aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decît o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv).
Acest impozit unic încorporează următoarele impozite și taxe:

  • impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
  • impozitul pe venit din salariu;
  • contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
  • primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
  • taxele locale;
  • impozitul pe bunurile imobiliare;
  • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Celelalte impozite și taxe sânt datorate de rezidenții parcurilor conform modului general stabilit.

Proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor conține prevederi de completare a cinci acte normative și racordează la cadrul normativ secundar conceptul impozitului unic datorat de rezidenții parcurilor IT și particularitățile acestuia.

Cele mai importante amendamente propuse pe dimensiunea fiscală vizează reglementarea modului de calculare și deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind uzura și reparația mijloacelor fixe și respectiv prevederi aferente reținerii impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către agentul economic rezident al parcului pentru tehnologia informației.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele