Registrul unic al maşinilor de casă şi control (RUMCC)

Registrul unic al maşinilor de casă şi control (RUMCC)
Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 30-39, art. 151, conform pct. 4 din Decizia CIMCC nr. 26-11/2-22/01-2017 din 25.01.2017