Форма первичных документов строгой отчетности

Factura fiscală

Factură

Act de achiziție a mărfurilor

Act de achiziție a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente

Bon de plată

Foaie de parcurs pentru autocamioane

Foaie de parcurs pentru autoturisme

Foaie de parcurs pentru autobuze

M-2 – Delegaţie

FR-5 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie de cartofi şi legume

FR-7 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie struguri

FR-8 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie sfeclă de zahăr

FR-9 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie cereale, culturi oleaginoase şi seminţe de ierburi

FR-11 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie fructe şi pomuşoare, produse agricole şi materie primă (pentru care nu sînt prevăzute formulare speciale)

FR-15 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie tutun

FR-18 – Fişă de recepţie – calculaţie achiziţie culturi eterooleaginoase

TV-20 – Chitanţa pentru bunurile primite spre păstrare

TV-25 – Adeverinţa pentru mijlocul de transport importat

TV-26 – Autorizaţie pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova

TV-28 – Certificat pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), documente de plată (cecuri, acreditive), metale preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietre scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), articole din bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe.