Подоходный налог

VEN12 – Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit. Modul de completare

IVAO15 – Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională. Modul de completare

AI17 – Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă.

IPC18 – Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

IRV14 – Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta. Modul de completare

IALS14 – Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi. Modul de completare

INR14 – Nota de informare privind impozitul reținut din sursele de venit altele decât salariul achitate persoanelor nerezidente. Modul de completare

UNIF14 – Darea de seamă fiscală unificată. Modul de completare

NER-16 – Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia

CNOTAREX15 – Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc

CERERE privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător

CERERE privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale

CEREREA angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu

FIŞA PERSONALĂ de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul ____, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

INFORMAŢIA privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

NERRAP08 – Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului

1-DTA-09 – Certificat de rezidenţă în conformitate cu Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi _____

2-DTA-09 – Cerere pentru eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi _____

3-DTA-09 – Cerere pentru eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova în lipsa tratatului internaţional

4-DTA-09 – Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi _____

5-DTA-09 – Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova în lipsa tratatului internaţional

6-DTA-09 – Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi _____, aferent persoanelor fizice străine cu permis de şedere în Republica Moldova

7-DTA-09 – Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare, aferent persoanelor fizice străine cu permis de şedere în Republica Moldova

8-DTA-09 – Cerere pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în Republica Moldova