Se impozitează banii donaţi de o persoană fizică?

994

O persoană fizică cetăţean în anul 2017 a efectuat donaţii sub formă de mijloace bănești în folosul altor persoane fizice cetăţeni. Urmează în cazul dat donatorul să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi să achite impozit pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.

Deci, persoana fizică care face donație de mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit.

Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare.

Respectiv, venitul în scopuri fiscale urmează a fi impozitat şi declarat prin prezentarea până la 30.04.2018 a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma CET 15) pentru anul 2017.

Pentru neprezentarea declaraţiei cetăţeanul va fi sancţionat cu amendă în mărime de 1000 lei în baza prevederilor art. 260 alin. (1) din Codul fiscal, iar în temeiul prevederilor art. 261 alin. (5) din Codul fiscal, pentru eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor cetățeanul va fi sancţionat cu amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate.

Nu se constată venit în scopuri fiscale pentru persoanele fizice care au efectuat donație persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele