Trebuie să rețină cabinetul avocatului impozit pe venit la sursă din plațile acordate persoanei fizice?

230
impozit pe venit la sursa

Cabinetul avocatului efectuează plăți pentru locaţiunea imobilului în folosul unei persoane fizice cetățean rezident. Urmează cabinetul avocatului să rețină impozit pe venit la sursă și dacă da atunci în ce mărime?

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Deci, cabinetul avocatului este obligat să rețină la sursa de plată impozit pe venit din venitul obținut de către persoana fizică rezidentă și anume în mărime de 10% din veniturile cetățeanului de la transmiterea în locațiune a proprietății imobiliare.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele