Trebuie sau nu de achitat taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

1136
Taxa pentru poluarea mediului

Începând cu acest an agenţii economici, lunar, urmează să-şi calculeze desinestătător taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, prin prezentarea dărilor de seamă forma POLMED17 şi forma EMPOLDEP17.

Menţionăm că anterior plăţile pentru poluarea mediului se încasau la vamă şi erau calculate de serviciile ecologice, iar în prezent taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului este administrată de Serviciul Fiscal de Stat, iar agenţii economici o calculează lunar.

Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 5 din 11.01.2017 a fost aprobat formularul Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia.

Subecţii acestei taxe sunt specificați în art. 2 alin. (1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din25.02.1998, şi anume:
– producători de mărfuri, stabilite în anexa nr. 8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998;
– producătorii de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014) sau în ambalaj din carton neondulat
(poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
– importatori de mărfuri specificate în anexa nr. 8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998;
– importatori de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014) sau în ambalaj din carton neondulat
(poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
– subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri specificate în anexa nr. 8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.1998;
– subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.

Deci, dacă în luna de raportare subiecții ce desfășoară activitate de întreprinzător au avut operațiuni pasibile taxării și operațiuni scutite conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 cu mărfurile indicate în anexa nr. 8 la Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 și produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 ale Nomenclaturii combinate a mărfurilor) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă, ei sânt obligați să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare.

La efectuarea în perioada de raportare doar a operațiunilor scutite de taxă conform art. 11 alin. (4) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului nu se prezintă.

După cum ne putem da bine seama, numărul agenţilor economici care trebuie lunar să prezinte noile dări de seamă este destul de mare.

Însă nu asta e principala problemă, ci faptul că agenţii economici subiecţi ai noii taxe nu au fost informaţi adecvat despre “noutăţle” care îi aşteaptă la început de an, în plus se confruntă cu un şir de neclarităţi şi dificultăţi, cum sunt:
– în anexa nr. 8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 nu este clar ce înseamnă sintagma “ex.” de la mărfurile nocive: exclusiv sau excluzând? Chiar şi părerile experţilor în acest sens sunt împărţite;
– calculele taxei se efectuează prin formule complicate pe care le înţeleg doar specialiştii în ecologie sau includ indicatori pe care un agent economic în mod normal nu are de unde-i cunoaşte, atât timp cât ei nu-s făcuţi publici.

Menţionăm că pe moment este un proiect de Lege de modificare a Legii privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, care va clarifica lucrurile, fiind retroactivă începând cu data de 01.01.2017, iar entităţile care acum achită în plus vor putea cere restituirea taxei.

Însă până când Legea nu-i aprobată de legislativ entităţile sunt obligate să se conducă de prevederile actuale, care-i pun în mare dificultate.

Deci, rămâne de sperat că modificările ce se aşteaptă vor intra în vigoare cât mai rapid, iar toate incertitudinile şi dificultăţile entităţilor vor fi depăşite.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele