Trebuiesc impozitate serviciile electronice acordate nerezidenților?

287
impozitarea serviciilor electronice acordate nerezidenților

O persoană fizică cetăţean, în baza contractului, prestează servicii unor companii din Europa. Serviciile constau în prelucrarea fotografiilor electronice, iar transmiterea pozelor prelucrate are loc prin intermediul poştei electronice. Care sunt obligaţiile fiscale în situaţia dată a persoanei fizice?

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, obiectul al impunerii îl constituie venitul din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

Deci, în situaţia examinată, veniturile obţinute de persoană fizică cetăţean de la companiile nerezidente urmează a fi impozitate cu impozitul pe venit, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

Totodată, în baza prevederilor art. 83 din Codul fiscal, cetăţeanul până la 25 martie 2018 urmează să prezinte organului fiscal declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2017.

Persoana fizică va ţine cont şi de prevederile art. 82 alin. (1) din Codul fiscal, potrivit cărora contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova.

Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.

La fel, în asemenea situaţie urmează de ţinut cont şi de prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, potrivit cărora dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele