17 milioane lei încasate la Bugetul Public Național din taxa ecologică

202
Încasări la BPN

Potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul perioadei ianuarie-februarie 2017 au fost încasate la Bugetul Public Național 17 milioane lei:
– 12,1 milioane lei au fost încasate la compartimentul taxa pentru mărfurile, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;
– 5,1 milioane lei – la compartimentul plăți pentru emisiile, deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.

Taxa pentru mărfurile, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului urmează a fi achitată de către persoanele juridice (indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare) și de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și care produc, importă și/sau procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri (indicate în anexa nr.8 la Legea sus menționată), sau produse în ambalaj din materiale plastice (specificat la pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30), sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziția tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.

Obiectele care sunt supuse taxării sunt mărfurile, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, sau activitatea economică, generatoare de poluanți (emisiile de poluanți din surse staționare, deversările de poluanți) și depozitarea deșeurilor de producție.

Cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile/ambalajele poluante sunt stabilite în dependență de tipul de marfă și produse, tipul ambalajului, cât și de capacitatea lor.

Concomitent cu transmiterea taxei ecologice în administrarea Serviciului Fiscal de Stat, plătitorii au obligația de a prezenta SFS declarațiile corespunzătoare, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele