Au fost publicate rezultatele implementării Programului de conformare voluntară a contribuabililor

244
Rezultatele Programului de conformare

Serviciul Fiscal de Stat a publicat rezultatele implementării Programului de conformare voluntară a contribuabililor pentru 4 luni ale anului 2017.

Pe parcursul anului 2016 şi în primele patru luni ale anului 2017, funcționarii fiscali au desfășurat acțiuni planificate în Programul de conformare voluntară în privinţa a 6470 contribuabili incluși în Program.

În rezultat, s-a constatat faptul că, în total în Republica Moldova, obligațiile fiscale calculate la Bugetul public național de către contribuabilii aflați sub monitorizare pentru 4 luni ale anului 2017 constituie 1063750,27 mii lei, ceea ce este cu 159467,5 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, ceea ce constituie o creştere cu 18%.

Potrivit unui ordin al SFS din 31.03.2017, a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, în număr de 5828 contribuabili, iar începând cu 01.04.2017, aceștia sunt monitorizați de către SFS prin prisma Programul de conformare voluntară.

Măsurile, acțiunile și procedeele utilizate de către SFS aplicate contribuabililor poartă un caracter de prevenire şi sunt următoarele:

 • Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare;
 • Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare;
 • Efectuarea vizitelor fiscale, care au drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.


 • Programul de conformare voluntară prevede politici de asistenţă şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale, precum şi politici de detectare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conştient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, cu asigurarea sancţionării inevitabile a acestora.
  În acest Program se stabileşte procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare voluntară şi forţată.

  Scopul Programului de conformare voluntară este de a face publice iniţiativele politice şi măsurile în derulare prin care SFS intenţionează să majoreze nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale implicând următoarele obiective:

 • Deservirea calitativă a contribuabililor;
 • Micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale;
 • Educarea şi instruirea contribuabililor în scopul promovării continue a spiritului de conformare voluntară utilizând în acest scop un şir de activităţi şi servicii de calitate expuse pe pagina oficială a SFS www.fisc.md / www.servicii.fisc.md;
 • Asigurarea sporirii nivelului de conformare fiscală.


 • Potrivit Programului, activităţile cu gradul maxim de risc de neconformare fiscală pentru anul 2017 au fost stabilite:

 • Agricultura;
 • Construcţiile;
 • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.


 • Contribuabilii care aleg să se conformeze voluntar conştientizează că impozitele și taxele sunt preţul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă, că veniturile din taxe şi impozite acoperă cea mai mare parte din cheltuielile publice şi că sistemul unei administraţii eficiente este fondat pe principiul de a plăti în funcţie de capacitate şi de a primi în funcţie de nevoi.


  Abonează-te la Tax Expert

  LASĂ UN COMENTARIU

  Lasă comentariul!
  Lasă numele