În ce constau noile prevederi aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei?

283

În ce constau noile prevederi introduse în Codul fiscal aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei?

Prin Legea 281 din 16.12.2016 (în vigoare din 01.01.2017) a fost introdus în Codul fiscal art. 5 pct. 362) cu următorul conţinut:
“Activitate profesională în sectorul justiţiei – activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către: avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/ interpret autorizat.”

De asemenea, prin Legea respectivă a fost introdus Capitolul 101 „Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei”.

Modificările date reies din proiectul Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2017 – 2019 şi au drept scop stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obţinute din activităţile desfăşurare de către: avocat în cadrul cabinetului a avocatului și/sau biroului asociat de avocaţi, biroului asociat de avocaţi, notar public, executor judecătoresc, mediator în cadrul biroului individual al mediatorului și/sau biroului asociat de mediatori, expert judiciar, traducător/ interpret autorizat; şi introducerea scutirii de TVA a activităţii desfăşurate de către asociaţiile profesionale a reprezentanţilor profesiilor în sistemul justiţiei.

Potrivit prevederilor Capitolului 101 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sânt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, iar obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare.

Impozitul pe venit urmează a fi achitat trimestrial reieșind din veniturile și cheltuielile realizate în decursul perioadei, iar raportarea urmează a fi realizată anual în format electronic conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Totodată, subiecţii respectivi urmează să achite şi taxa pentru amenajarea teritoriului precum o achită şi persoanele ce desfăşoară activitate de întreprinzător.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele