CET17 sau CET15 pentru perioada 2017?

454
CET17 sau CET15?

Un cetăţean intenţionează să plece cu traiul în Italia. Ce declaraţie pentru anul 2017 urmează să prezinte Serviciului fiscal – CET17 sau CET15?

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (7) din Codul fiscal, dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, el este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pentru întreaga perioadă fiscală de gestiune cît a fost rezident.

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 244-251 din 14.07.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 102 din 3 iulie 2017 privind aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – 14.07.2017).

Prin Ordinul respectiv s-a aprobat:

  • Formularul CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr. 1;
  • Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), conform anexei nr. 2.

Totodată, prin ordinul dat s-a abrogat ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017 privind aprobarea formularului Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi Modul de completare a acesteia, prin care a fost aprobată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit Forma CET17.

Prin urmare, din 14.07.2017 nu mai este în vigoare Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit Forma CET17, ci Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET15, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 102 din 3 iulie 2017.

Ţinând cont de cele relatate, cetăţeanul ce intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară va prezenta Serviciului fiscal Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele