Consecințele fiscale în cazul evenimentului asigurat

281
Consecinţele fiscale a evenimentului asigurat

În luna curentă entitatea SRL „A” a primit despăgubiri în sumă de 800000 lei de la compania de asigurări, ca urmare a incendiului imobilului (sediul) întreprinderii, care a avut loc în luna decembrie 2016. Necesită a se stabili cum urmează să fie reflectate despăgubirile respective și care sunt obligațiile fiscale ale SRL „A”?

Potrivit prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art. 22 din Codul fiscal, nu se includ în venitul brut și reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Totodată, conform prevederilor art. 22 din Codul fiscal, nu se recunoaşte venitul la înlocuirea proprietăţii cu o proprietate de acelaşi tip în cazul pierderii ei forţate.

În cazul nerecunoaşterii venitului în conformitate cu alin.(1), baza valorică a proprietăţii de înlocuire se consideră baza valorică a proprietăţii înlocuite, majorată cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea proprietăţii, care nu este acoperită din venitul obţinut în cazul pierderii forţate.

Proprietatea se consideră pierdută în mod forţat, dacă ea este parţial sau total distrusă, furată, sechestrată sau destinată demolării ori dacă contribuabilul este forţat într-un oarecare alt mod să-şi abandoneze proprietatea din cauza pericolului sau iminenţei uneia din acţiunile sau evenimentele menţionate mai sus.

Proprietatea de înlocuire se consideră de acelaşi tip atunci cînd ea are aceleaşi însuşiri sau este de aceeaşi natură ca şi proprietatea înlocuită (indiferent de faptul dacă este sau nu o proprietate de acelaşi nivel sau calitate).

Perioada de înlocuire este perioada care expiră în perioada fiscală următoare celei în care s-a produs pierderea.

De asemenea, potrivit prevederilor pct. 23 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008), nu se recunoaşte venitul la înlocuirea proprietăţii cu o proprietate de acelaşi tip în cazul pierderii ei forţate. Prevederile prezentului punct se referă la acele cazuri cînd în urma pierderii forţate a proprietăţii sau deteriorării ei parţiale, contribuabilul a primit o compensaţie: fie sub forma unei despăgubiri de asigurare de la companiile de asigurări, în cazul în care această proprietate a fost asigurată, fie de la alte persoane, vinovate de pierderea proprietăţii, fie de la vânzarea deşeurilor utilizabile.

Venitul nu este recunoscut spre impozitare, în cazul în care compensaţia primită este reinvestită pentru construcţia sau procurarea altei proprietăţi de acelaşi tip, sau în cazul pierderii parţiale a proprietăţii, este investită pentru reparaţia proprietăţii deteriorate pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire.

Dacă suma îndreptată pentru înlocuirea proprietăţii de acelaşi tip (reparaţia proprietăţii deteriorate) este mai mică decît suma compensaţiei primite, diferenţa dată se constată ca venit impozabil în anul în care a avut loc înlocuirea proprietăţii (reparaţia proprietăţii deteriorate).

În cazul în care contribuabilul a decis să nu efectueze înlocuirea proprietăţii pierdute forţat cu altă proprietate (reparaţia proprietăţii deteriorate) şi, totodată, a primit o compensaţie, suma respectivă urmează a fi inclusă în componenţa venitului impozabil şi impozitată în modul general stabilit în primul an fiscal, sau în anul primirii compensaţiei, dacă aceste perioade diferă.

Ţinând cont de cele relatate, este de menţionat că în cazul examinat dacă întreprinderea SRL „A” se conformează prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal şi despăgubirea primită în baza contractului de asigurare este exclusiv pentru înlocuirea forţată a proprietăţii conform art. 22 din Codul fiscal, aceasta va fi considerată ca sursă de venit neimpozabilă. În cazul dat la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2017 (forma VEN12), SRL „A” va completa rândul 02041 în coloana 2 indicând suma de 800000 lei, iar în coloana 3 va indica cifra 0.

Totodată, în situaţia în care suma despăgubirilor primite de la compania de asigurare nu va fi investită sau va fi investită parţial la înlocuirea proprietăţii de acelaşi tip ca acea distrusă în incendiu, pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire (perioada anului 2017), SRL „A” la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2017 (forma VEN12) va completa rândul 02042 în coloana 3 indicând:

    – suma de 800000 lei, în cazul neutilizării totale a despăgubirii primite de la compania de asigurare pentru înlocuirea proprietăţii pierdute forţat;

sau

    – diferenţa dintre 800000 lei şi cheltuielile suportate pentru înlocuirea proprietăţii pierdute forţat, în cazul în care SRL „A” nu a utilizat cuantumul total al despăgubirii pentru restabilirea proprietăţii pierdute forţat.
Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele