Cum putem direcţiona în scopuri de caritate 2% din suma impozitului pe venit achitat în 2016

424
Direcţionarea ]n scopuri de caritate a 2% din impozitul pe venit

Cum putem direcţiona în scopuri de caritate 2% din suma impozitului pe venit achitat în 2016?

În anul 2016 au fost operate un şir de modificări în legislaţie aferente mecanismului desemnării procentuale. În cele ce urmează vom examina care sunt aceste modificări şi în ce constă acest mecanism.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1), lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.

Totodată, în baza prevederilor art. 12 pct. 15) din Codul fiscal, desemnarea procentuală reprezintă un proces în care contribuabilii direcţionează un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale conform art.152 din Codul fiscal.

Art. 152 „Desemnarea procentuală” din Codul fiscal prevede următoarele:
(1) Contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicați la alin. (4).
(2) Desemnarea procentuală se efectuează începînd cu 1 ianuarie al anului următor anului fiscal pentru care se face desemnarea procentuală pînă la data-limită de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Guvern.
(3) Beneficiarii desemnării procentuale sînt:
a) asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu art. 30 al Legii cu privire la asociațiile obștești, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin. (4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;
b) cultele religioase și părțile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin. (4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.
(4) Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se stabileşte anual de Ministerul Justiţiei şi se publică pe pagina web oficială a acestuia pînă la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.
(5) Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale se vor utiliza în scopurile stabilite de legislaţia în vigoare.
(6) Mecanismul de desemnare procentuală şi de transfer al desemnărilor procentuale către beneficiari, precum şi de control al utilizării acestor sume, se stabileşte de Guvern.
(7) Beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obținute în urma desemnării procentuale și pentru utilizarea contrar destinației a acestor sume. Sumele neraportate și utilizate contrar destinației se restituie la buget.

Desemnarea procentuală se aplică începând cu anul 2017 pentru venitul obținut în anul 2016

Menționăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 a fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, care stabilește mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 către beneficiarii desemnării procentuale.

Potrivit prevederilor Regulamentului, contribuabilii efectuează desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care indică codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea.

Desemnarea procentuală se efectuează în folosul unui singur beneficiar inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată anual de către Ministerul Justiţiei.

Ministerul Justiției a publicat Lista beneficiarilor desemnării procentuale care cuprinde circa 500 de organizații ale societății civile, mai exact:
415 asociații obștești, fundații, instituții private și
72 culte religioase și părți componente ale acestora.

Organizațiile înregistrate corespund unor condiții de eligibilitate, și anume activează de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național și desfășoară fie activități de utilitate publică, ori activități sociale, morale, culturale sau de caritate.

Până la data de 30 iunie a anului în care a avut loc desemnarea procentuală, Serviciul Fiscal de Stat analizează şi selectează declaraţiile persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit depuse în termenul stabilit de legislaţia fiscală conform căreia s-a efectuat desemnarea procentuală.

Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:
1) declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit de legislaţia fiscală;
2) beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Ministerul Justiţiei;
3) contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
4) contribuabilul persoană fizică nu a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
5) contribuabilul persoană fizică a indicat mai mulţi beneficiari în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul:
1) susţinerii:
a) activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;
b) activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente;
2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:
a) 50% – dacă suma obţinută este de până la 50 000 lei inclusiv;
b) 40% – dacă suma obţinută este mai mare 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 lei;
c) 30% – dacă suma obţinută este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 lei; şi
d) 25% – dacă suma obţinută este mai mare de 500 000 lei.

Cheltuielile administrative pot fi efectuate potrivit destinaţiei stabilite de actele normative în domeniul contabilităţii. Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Prin urmare, cetăţenii pot direcţiona în scopuri de caritate 2% din suma impozitului pe venit achitat în 2016 prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2016, în termen de până la 02.05.2017, în care vor indica codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen (până la 02.05.2017) a impozitului pe venit pentru perioada anului 2016.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele